Korduma Kippuvad Küsimused

KKK

Mis on kipsivalu põrand?

Kipsivalu on isetasanduv põrandasegu, mis on tehtud looduslikest ja taaskasutatavatest koostisainetest. Kipsivalu on tsemendivaba ja seda kasutades ei esine tavapäraseid põrandavalu murekohti, nagu massi kahanemine ja suur kaal ja allergeene sisaldav tolm.

Millal saab valatud põrandal kõndida ja töödega jätkata?

24 tunni möödudes saab põrandal kõndida ja kergemate töödega jätkata. Täielikult koormatav on põrand kolmandal päeval. Viie päeva pärast võib hakata põrandakütet kasutama.

Kuidas seda teostatakse?

Põrandasegu pumbatakse veoautole paigaldatud segusõlmest voolikuga põrandale. Kogus on väga täpselt reguleeritav. Peale segu põrandale pumpamist see silutakse ja jäetakse kuivama.  Segu pumpamine ei toimu suure survega. Töö tegemine jätab objekti puhtaks. 

Kus seda teostatakse?

Teostame töid üle Eesti kuid oleme käinud ka Soomes, Rootsis ja Lätis.

Kui tugev valatav põrand on?

Kipsivalu põrandate tugevus ulatub 38N/mm2 kohta, mis on sama kui betoonist põrandatel. 

Milline on segukihi paksus?

Monoliitpõranda puhul alates 20mm.
Ujuvpõranda puhul alates 30mm-st.
Põrandakütte paigaldamisel peaks segukihi paksus üle torude olema 30mm.

Kas on vaja kasutada põrandas armatuuri?

Kipsivalu põrand ei vaja täiendavat armatuuri ega fiiberkiude.

Kuidas põrandat valamiseks ettevalmistada?

Põrandaalune soojustus võiks olla võimalikult sirges tasapinnas. Põrandakütte torustik peab olema kinnitatud piisavalt. Soovitatavalt klambritega otse soojustuse (EPS) sisse. Oluline on jälgida, et ei oleks põrandas pragusi või auke kust saaks valatav segu alla voolata.

Miks on kipsivalu minimaalne paksus tsemendi omast niivõrd palju väiksem?

Kanuf-i toodetud põrandasegud on plastsed ja väikesesoojuspaisumisega ning segus on väga tugev sideaine. 35 mm paksune kipsisegu on samade omadustega kui 75 mm paksune armeeritud betoon.

Projektijärgne põrandavalu paksus on 80mm tsementi, kas ma saan selle asemel kasutada kipsivalu?

Jah, sõltuvalt objekti ehitusjärgust on erinevaid võimalusi, kuid kõige lihtsam on suurendada põrandaaluse isolatsioonikihi paksust sellevõrra kui palju õhem kipsivalu kiht tuleb.

Kas kipsivalu põrandat saab kasutada puitmajas?

Kipsivalu põrand on suurepärane valik puitehitistele põranda tegemiseks. Kipsivalu sobib oma tugevuse ja kerguse tõttu niihästi esimese kui ka teise korruse põrandaks. Kipsist põrand on elastne ja väga väikses soojuspaisumisega, seega sobib see hästi ka palkmajadesse.

Kas kipsivalu põrand on tulekindel?

Puitmajades on äärmiselt oluline saavutada võimalikult suur tulekindlus. Kipsist valatud põrandatel on A1 klassi ehitusmaterjalide tulekindlus.

Kui palju kaalub valmis põrand?

35mm paksuse valukihi puhul on põranda kaaluks alla 70kg/m2, mis on kordades vähem kui tavapärase betoonpõranda kaal.

Helipidavus kipsist põrandatel?

Kipsivalu põrand on betoonpõrandatest oluliselt parema helipidavusega, eriti just madalasagedusliku sammumüra osas. Tavapärane kipsivalupõrand koos õhukese, mõne millimeetri paksuse isolatsioonimatiga omab juba helipidavust 35dB.

Kas kipsivalu võib paigaldada puitpõrandale?

Jah, kipsivalu võib kasutada nii vana puitpõranda katmiseks kui ka uusehitisel laudise/OSB jne peal. Soovitame põrandakütte kasutamise korral soojuspidavuse parandamiseks kasutada õhukest isolatsioonikihti valu all vältimaks soojuse levimist soovimatus suunas.

Kas kipsivalu saab kasutada ka tasandusseguna?

Jah, saab ikka. On võimalik valada ka paari millimeetri paksune kiht.

Kui kaua võtab töö aega?

Töö teostamine objektil on suhteliselt kiire protsess. Suudame päevas valada umbes 1000 m2 põrandaid.

Missuguses ehitusjärgus kipsivalu põrand valatakse?

Nagu ka tavapärase valupõranda puhul peab majakarp olema suletud ning kuivamise ajal tagatud minimaalne temperatuur +5C (välistemperatuur kuni -15C). Samas võib valada ka ehituse oluliselt hilisemas järgus (näiteks peale krohvimist) kuna kuivamine võtab kordades vähem aega ning kütte saab sisse lülitada juba loetud päevade pärast. Lisaks on võrreldes betoonivaluga on töö praktiliselt puhas jätmata endast maha ohtralt segulaike ja –pritsmeid ning halvemal juhul „kopterdamise“ jälgi seinal.

Kas kipsivalu sobib ka väliskasutuseks?

Kipspõrandad on mõeldud kasutama sisetingimustes.

Kas kipsivalu puhul saab ka põrandakütet kasutada?

Küttega põranda puhul on betoonivalu asemel kipsivalu kasutamine mitte ainult võimalik vaid lausa soovitatav – kipsivalu soojusjuhtivus võrreldes betooniga on parem, lisaks oluliselt väiksem kogumaht, mis elimineerib ühe põrandakütte peamise puuduse- suure inertsuse. Kui tuba kiirelt soojeneb (näiteks tuppa paistma hakkav kevadpäike) või jahtub siis tavapäraselt suudab suur betoonimassiiv temperatuurimuutusele reageerida alles tundide pärast. Õhem ja parema soojusjuhtivusega kipsivalu põrand reageerib muutustele kordades kiiremini. Lisaks on kipsivalu põrand vaba betooni põlisest probleemist- suurest soojuspaisumisest ning sellega tihti kaasnevatest pragudest.

Kui paigaldada põrandaküte siis, milline oleks parim küttekaabli -torustiku kinnitusviis?

Tavaliselt kiputakse vanast harjumusest paigaldama torustikku/kaablit armatuurile (kuivõrd betoonpõranda puhul on see vajalik niikuinii). Kuna kipsivalu põrand armatuuri ei vaja siis on mõistlik torustik/kaabel kinnitada põrandale klambrite või kinnituslindiga (missugust täpsemat see sõltub juba aluspõrandast, infot küsi info@porandavalukeskus.ee. Armatuuri kasutamine pole soovitav kuna see tavaliselt tõstab vajalikku valu paksust, lisaks maksab see oluliselt rohkem kui kinnitusklambrid ja lindid.

Milline peab olema ehitusplatsi ettevalmistus?

Vajame objektil 3x20A elektrit ning puhast vett vooluhulgaga 1500l/h (tavaline majapidamise veesurve).

Milliste põrandakatete alla kipsivalu sobib?

Kipsivalu peal võib kasutada kõiki tavapäraseid põrandakatteid.

Milline on tellimisaeg?

Enamasti saame töid teostada 1-2 nädala jooksul.

Kui tihedalt tuleb teha paisumisvuuke?

Kuna kipsivalu soojuspaisumine ning kuivades kahanemine võrreldes betooniga sisuliselt olematu siis tavapärase eramaja valamisel vuukide järele vajadus puudub. Suuremate pindade puhul tuleks vuukide vajalikkus ja paiknemine täpsemalt meie spetsialistidega läbi arutada.

Kokkuvõtvalt - miks otsustada kipsivalu põranda kasuks?

 • Kiire paigaldus
 • Võimaldab põrandakütte kiire kasutuselevõttu
 • Tööd võivad jätkuda juba järgmisel päeval
 • Jääkide puudumine- segu valmistatakse kohapeal täpselt vajalik kogus
 • Toode omab kõiki vajalikke sertifikaate
 • Suurepärane soojusjuhtivus ning sellega seonduv ühtlane soojuse jaotumine
 • Ei vaja „kopterdamist“
 • Ei teki „tsemendipiima“
 • Ei tolma
 • Mitteallergeenne
 • Hea helipidavusega
 • Töö on puhas
 • Põrandaküttega valukihi paksus alates 35mm-st
 • Õhem valukiht ning hea soojusjuhtivus võimaldavad ruumi temperatuuri kiiremat ja täpsemat reguleerimist vältides üle- ja alakütmist
 • Valumass ümbritseb küttetoru/-kaablit igalt poolt mis tagab kuivpaigaldusega võrreldes märgatavalt parema soojusülekande
 • Kipsivalu paigaldusprotsess minimeerib torustiku kahjustamise ohu
 • Ei vaja paisumisvuuke

Vajad ligikaudset hinda?

Täida meie päring märkides objekti tüübi ja valatava põranda kogupinna.